Александър Иванов

Александър Иванов е докторант по археология в СУ “Св. Климент Охридски”. Фокусът на неговите научни интереси е археологията на Късната античност (IV-VI в. сл. Хр.), християнизацията на града в диоцез Тракия и края на функциониране на представителната обществена градска архитектура.


ПРОЕКТ № КП-06-Н50/3 ОТ 30.11.2020 Г., РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
PROJECT NO КП-06-Н50/3 - 30.11.2020, FUNDED BY THE BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND (BNSF)

© Всички права запазени / All rights reserved