Александър Иванов

Александър Иванов

Александър Иванов е докторант по археология в СУ “Св. Климент Охридски”. Фокусът на неговите научни интереси е археологията на Късната античност (IV-VI в. сл. Хр.), християнизацията на града в диоцез Тракия и края на функциониране на представителната обществена градска архитектура.