Атанас Георгиев

Атанас Георгиев е главен специалист по планиране и информационни технологии в Лаборатория за информационно обслужване към Факултет по математика и информатика, Софийски университет. Той има солиден опит в цифровите репозитории и услуги, системи за автоматизация на учебния процес, отворени платформи за софтуерна разработка и услуги, семантично базирани системи за знания. Той участвал в повече от 10 проекта за научноизследователска и развойна дейност на ЕК (EC RTD). Има повече от 20 публикации.

ПРОЕКТ № КП-06-Н50/3 ОТ 30.11.2020 Г., РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
PROJECT NO КП-06-Н50/3 - 30.11.2020, FUNDED BY THE BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND (BNSF)

© Всички права запазени / All rights reserved