Валентина Григорова-Генчева

Валентина Григорова-Генчева

Валентина Григорова-Генчева е експерт в областта на римското провинциално монетосечене, монетната циркулация в българските земи, историята на парите, размяната и търговските връзки в древността, иконографията и култовете в римско време. Преподава история на финансите и инвестициите в благородни метали във ВУЗФ и „Културното наследство: Пазар и инвестиции” в СУ. Създател и директор на дирекция „Злато и нумизматика” в ПИБ.