Весела Атанасова

Весела Атанасова e главен асистент в Института за балканистика с център по тракология – БАН. Тя защитава докторската си дисертация през 2016 г. в университета Сорбона – Париж IV на тема „Жреците-Hmw-nTr в култа на египетските божества“. Научните й интереси са фокусирани върху връзките между Египет и древна Тракия: египетско влияние в Тракия, тракийска ономастика в Египет. Допълнителни квалификации за работа с епиграфски материал получава във Френско-египетския център за изследване на храмовете в Карнак.

ПРОЕКТ № КП-06-Н50/3 ОТ 30.11.2020 Г., РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
PROJECT NO КП-06-Н50/3 - 30.11.2020, FUNDED BY THE BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND (BNSF)

© Всички права запазени / All rights reserved