Владимир Столба

Владимир Столба е експерт в археологията на Черноморския регион, старата история и нумизматика, с основен географски фокус северните и западните черноморски брегове. Със солиден интердисциплинарен опит зад гърба си, в момента той работи върху хронологията, типологията и метрологията на класически, елинистични и римски провинциални монетосечения от района на Пропонтида. Като член на немския екип Corpus Nummorum Online той също така разполага с опит в дигиталната обработка на нумизматичните данни.

ПРОЕКТ № КП-06-Н50/3 ОТ 30.11.2020 Г., РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
PROJECT NO КП-06-Н50/3 - 30.11.2020, FUNDED BY THE BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND (BNSF)

© Всички права запазени / All rights reserved