Диляна Ботева

Диляна Ботева е професор по стара история и тракология в СУ “Св. Климент Охридски”, чиито изследвания обхващат широк спектър от проблеми на историята и културата на древна Тракия. Прилага семиотичен подход при анализа на разнородни извори, а при работата с иконографски паметници акцентира на създаването на база данни и на количествените методи.

ПРОЕКТ № КП-06-Н50/3 ОТ 30.11.2020 Г., РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
PROJECT NO КП-06-Н50/3 - 30.11.2020, FUNDED BY THE BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND (BNSF)

© Всички права запазени / All rights reserved