Иван Вълчев

Иван Вълчев е главен асистент в катедрата по Археология към Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Научните му интереси са в сферата на античната религия и конкретно на религията в римските провинции Долна Мизия и Тракия в периода I-IV в. Дългогодишен член, а в последните години и съ-ръководител на археологическия екип, проучващ античния град Кабиле край днешен Ямбол.

ПРОЕКТ № КП-06-Н50/3 ОТ 30.11.2020 Г., РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
PROJECT NO КП-06-Н50/3 - 30.11.2020, FUNDED BY THE BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND (BNSF)

© Всички права запазени / All rights reserved