Иля Прокопов

Иля Прокопов е професор в областта на античната нумизматика, монетната циркулация в българските земи, историята на парите, размяната и търговските връзки в древността, фалшификатите на антични монети и анализа на монетните метали и печати. Публикува редица монетни находки от българските земи, както и нумизматични колекции на български музеи. Преподава нумизматика, експертиза и оценка на културни ценности в ЮЗУ „Неофит Рилски” и в УниБИТ в София. Директор е на Лаборатория за експертиза и оценка на археологически и нумизматични ценности в ЮЗУ „Неофит Рилски” в Благоевград.

ПРОЕКТ № КП-06-Н50/3 ОТ 30.11.2020 Г., РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
PROJECT NO КП-06-Н50/3 - 30.11.2020, FUNDED BY THE BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND (BNSF)

© Всички права запазени / All rights reserved