Лили Грозданова

Лили Грозданова е главен асистент в катедрата по Стара история и тракология в СУ “Св. Климент Охридски”. Основните ѝ научни интереси са в областта на дигиталната нумизматика и хуманитаристика. Нейните изследвания са в областта на римското провинциално монетосечене и развитието на Римската империя в периода на “войнишките императори”.

ПРОЕКТ № КП-06-Н50/3 ОТ 30.11.2020 Г., РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
PROJECT NO КП-06-Н50/3 - 30.11.2020, FUNDED BY THE BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND (BNSF)

© Всички права запазени / All rights reserved