Лили Грозданова

Лили Грозданова е главен асистент в катедрата по Стара история и тракология в СУ “Св. Климент Охридски”. Основните ѝ научни интереси са в областта на дигиталната нумизматика и хуманитаристика. Нейните изследвания са в областта на римското провинциално монетосечене и развитието на Римската империя в периода на “войнишките императори”.


ПРОЕКТ № КП-06-Н50/3 ОТ 30.11.2020 Г., РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

© Всички права запазени