Марина Дойчинова

Марина Дойчинова

Марина Дойчинова е главен уредник и нумизмат в отдел „Археология и нумизматика” към РИМ София. Научните ѝ занимания са фокусирани върху античната тракийска, гръцка и най-вече римска нумизматика. Докторант в ЮЗУ, катедра „История”, с тема посветена на разпространението на монети и монетни съкровища в Югозападна Тракия (I – III в.) Другите ѝ интереси са свързани с анализите на металния състав на античните монети, съвременните фалшификати, уеб технологиите, приложени в нумизматиката, музеите и базата данни.