Марина Дойчинова

Марина Дойчинова е главен уредник и нумизмат в отдел „Археология и нумизматика” към РИМ София. Научните ѝ занимания са фокусирани върху античната тракийска, гръцка и най-вече римска нумизматика. Докторант в ЮЗУ, катедра „История”, с тема посветена на разпространението на монети и монетни съкровища в Югозападна Тракия (I – III в.) Другите ѝ интереси са свързани с анализите на металния състав на античните монети, съвременните фалшификати, уеб технологиите, приложени в нумизматиката, музеите и базата данни.


ПРОЕКТ № КП-06-Н50/3 ОТ 30.11.2020 Г., РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
PROJECT NO КП-06-Н50/3 - 30.11.2020, FUNDED BY THE BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND (BNSF)

© Всички права запазени / All rights reserved