Николай Димитров

Николай Димитров е докторант по археология в СУ „Св. Климент Охридски“. Научните му интереси обхващат Римската епоха и нумизматиката на Късната античност. Темата на дисертационния му труд е посветена на религиозния живот в античните градове Сердика и Пауталия през I-IV в.

ПРОЕКТ № КП-06-Н50/3 ОТ 30.11.2020 Г., РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
PROJECT NO КП-06-Н50/3 - 30.11.2020, FUNDED BY THE BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND (BNSF)

© Всички права запазени / All rights reserved