Николай Шаранков

Николай Шаранков е специалист по гръцка и латинска епиграфика и асистент в Катедрата по класическа филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В изследванията си се занимава с античните надписи от територията на България, социалната и културната история и религията на антична Тракия, просопографията на балканските римски провинции, движението на хора и култове в елинистическия и римския свят.

ПРОЕКТ № КП-06-Н50/3 ОТ 30.11.2020 Г., РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
PROJECT NO КП-06-Н50/3 - 30.11.2020, FUNDED BY THE BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND (BNSF)

© Всички права запазени / All rights reserved