Нина Хаджиева

Нина Хаджиева е докторант в програма „Археология вкл. Епиграфика и Нумизматика“ в ЮЗУ и нумизмат в РИМ-Благоевград. Нейните научни интереси са фокусирани върху монетната циркулация в Югозападна Тракия VІ-ІV в. пр.Хр., регистриране, анализ и обработка на единични и колективни монетни находки от долината на Средна Места и Западни Родопи с фиксирани GPS координати, извършване на елементен анализ за състава на монети (автентични и фалшиви), заготовки и стопилки и интегриране на информацията в база данни.

ПРОЕКТ № КП-06-Н50/3 ОТ 30.11.2020 Г., РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
PROJECT NO КП-06-Н50/3 - 30.11.2020, FUNDED BY THE BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND (BNSF)

© Всички права запазени / All rights reserved