Понятиен семинар

В рамките на “Работен пакет 1. Методологически дебат” екипът на “Древна Тракия в цифри” организира провеждането на понятиен семинар. Неговата цел е иницииране на дискусия по стандартизацията на употребявани термини и понятия в изучаването на тракийската (и не само) древност. От една страна, някои наложили се вече понятия, се оказват не винаги уместни. От друга – възприемането на множество нови термини от чуждестранната литература, особено с широкото навлизане на дигиталните технологии, налага стартирането на такава дискусия. Лектори в проведените срещи са членовете на екипа, както и млади учени с персонална покана. Модератор на дискусиите е проф. дин Диляна Ботева.

Представени теми

1
19.05.2021 г.

проф. дин Иля Прокопов 
“Автентификация на антични монети: проблеми на терминологията при описанието им”

2
18.11.2021 г.

проф. дин Диляна Ботева и Николай Шаранков
“В търсене на алтернативни понятия: “Предримска Тракия”(?); “Оброчни плочки/релефи/паметници”(?)”

3
08.02.2022 г.

доц. д-р Юлия Цветкова
“Теория” и “методология” в историческите дисциплини: начини на употреба

4
24.03.2022 г.

д-р Зозан Тархан, изследовател (R2), Исторически факултет, Софийски университет “Св. Климент Охридски”
“(Царската) власт в Новоасирийската империя и съседните земи. Реалност и идеологически мотиви”
д-р Методий Рождественски, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, Българска академия на науките 
“Микенският ванакс в антропологична перспектива”

5
07.04.2022 г.

д-р Христина Иванова-Анаплиоти
“Класически и алтернативни методи за анализ и визуално представяне в нумизматиката”


ПРОЕКТ № КП-06-Н50/3 ОТ 30.11.2020 Г., РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
PROJECT NO КП-06-Н50/3 - 30.11.2020, FUNDED BY THE BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND (BNSF)

© Всички права запазени / All rights reserved