Франсоа дьо Калатай

Франсоа дьо Калатай

Франсоа дьо Калатай e водещ експерт по древногръцка нумизматика в широкия смисъл на изследователската област, със специален фокус върху методологията, посветил значителна част от работата си на тракийското монетосечене. Към момента той участва в няколко дигитални проекта. Един вече е достъпен: Fontes Inediti Numismaticae Antiquae (FINA wiki: https://fina.oeaw.ac.at/wiki/index.php/FINA_Wiki). Поддържан от Австрийската академия на науките, той интегрира 4000 писма и много други неиздадени документи, произведени от времето на т.нар. “Републиката за медалите/République des Médailles/Republic of Medals” до 1800 г. Уебсайтът позволява много запитвания чрез десетки филтри, създаващи автоматична статистика и карти. Два други проекта, стартирали в рамките на ERC Silver (advanced grant: PI Francis Albarède/отговорник за базите данни: Caroline Carrier), са в началната си фаза: база данни за всички проучвания на монетни печати за гръцки и римски монети; и още един за всички гръцки случаи на контрамаркирани монети.