Христина Иванова-Анаплиоти

Христина Иванова-Анаплиоти е асистент в отдела за класическа археология в университета в Цюрих. Специализира древногръцка нумизматика с фокус върху тракийски монетарници, на което е посветена дисертацията й за Аполония Понтика. Други изследвания за анализ на монетите от археологическите обекти Калаподи и Самос и монетната циркулация там. Допълнителните интереси включват анализ на присъствието на нумизматични материали в античните светилища.

ПРОЕКТ № КП-06-Н50/3 ОТ 30.11.2020 Г., РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
PROJECT NO КП-06-Н50/3 - 30.11.2020, FUNDED BY THE BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND (BNSF)

© Всички права запазени / All rights reserved