Юлий Емилов

Юлий Емилов е главен асистент в катедрата по Стара история и тракология в СУ “Св. Климент Охридски”. Фокус на неговите научни интереси са контакти и взаимодействия между различни общности през предримската желязна епоха (II-I в. пр. Хр), в географския ареал от Черно море до Балтика, експанзия на Римската република и теоретична археология. През 2018 и 2019 г. е ръководител на теренните археологически проучвания в римския и късноантичния Almus (Лом).


ПРОЕКТ № КП-06-Н50/3 ОТ 30.11.2020 Г., РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
PROJECT NO КП-06-Н50/3 - 30.11.2020, FUNDED BY THE BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND (BNSF)

© Всички права запазени / All rights reserved