Юлия Цветкова

Юлия Цветкова

Юлия Цветкова е доцент по стара история и тракология в СУ Св. Климент Охридски. Нейните научни занимания са фокусирани върху тракийската история, политика и култура (ІІ-І хил. пр. Хр.), взаимодействията ѝ с другите класически общности на гърци и римляни, тракийски култови места, историческа география на древна Тракия, ГИС приложения в историята и археологията, гръцка и тракийска нумизматика.