Юлия Цветкова

Юлия Цветкова е доцент по стара история и тракология в СУ Св. Климент Охридски. Нейните научни занимания са фокусирани върху тракийската история, политика и култура (ІІ-І хил. пр. Хр.), взаимодействията ѝ с другите класически общности на гърци и римляни, тракийски култови места, историческа география на древна Тракия, ГИС приложения в историята и археологията, гръцка и тракийска нумизматика.


ПРОЕКТ № КП-06-Н50/3 ОТ 30.11.2020 Г., РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
PROJECT NO КП-06-Н50/3 - 30.11.2020, FUNDED BY THE BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND (BNSF)

© Всички права запазени / All rights reserved