София ще е домакин на 10-та среща на ECFN

Добрите новини от проведената обща конференция на ECFN (European Coin Find Network) и nomisma.org във Виминациум (Сърбия) 21-25 септември 2021 г. продължават: управителният съвет на ECFN прие предложението на проф. Диляна Ботева и екипа на „Древна Тракия в цифри“ следващата научна среща на форума да се проведе в София!


ПРОЕКТ № КП-06-Н50/3 ОТ 30.11.2020 Г., РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

©  Всички права запазени.