Кръгла маса по проект „Граници и културни модели: езичество vs християнство“

На 30.3.2023 г., от 11.30 ч. в Зала 1 на Ректората колегите от проекта Граници и културни модели: езичество vs християнство в контактната зона на Дунавския лимес (Малка Скития и Втора Мизия през ІV-VІІ в.) (ФНИ КП-06-Н60/10 от 17.11.2021 г.) организират международна кръгла маса на тема „Граница, периферия, военна  зона: пространствени и културни измерения„. Щастливи сме да участваме в това събитие и на доброто научно сътрудничество между двата ни проекта, което ще позволи надграждането и проследяването на проблематиката на култа и религията в древна Тракия в периода на пост-античната и средновековна епоха!

Повече за събитието и програмата на кръглата маса може да намерите тук.

ПРОЕКТ № КП-06-Н50/3 ОТ 30.11.2020 Г., РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
PROJECT NO КП-06-Н50/3 - 30.11.2020, FUNDED BY THE BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND (BNSF)

© Всички права запазени / All rights reserved