Адрес

бул. Цар Освободител 15
София 1504
България

Електронна поща

measuring.ancient.thrace@gmail.com

Социални мрежи

Научни сътрудничества

Софийски университет

„Св. Климент Охридски“

Corpus Nummorum

Corpus Nummorum Online е уебпортал за антични монети от историческите региони – Долна Мизия, Тракия, Мизия (Мала Азия) и Троада.

АКБ

Археологическа карта на България

ПРОЕКТ № КП-06-Н50/3 ОТ 30.11.2020 Г., РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
PROJECT NO КП-06-Н50/3 - 30.11.2020, FUNDED BY THE BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND (BNSF)

© Всички права запазени / All rights reserved