Адрес

бул. Цар Освободител 15
София 1504
България

Електронна поща

measuring.ancient.thrace@gmail.com

Социални мрежи


ПРОЕКТ № КП-06-Н50/3 ОТ 30.11.2020 Г., РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

©  Всички права запазени.