Древна Тракия в цифри

Преоценка на Античността в дигиталната епоха

Новини

Новини и събития

Научни сътрудничества

Софийски университет

„Св. Климент Охридски“

Corpus Nummorum

Corpus Nummorum Online е уебпортал за антични монети от историческите региони – Долна Мизия, Тракия, Мизия (Мала Азия) и Троада.

АКБ

Археологическа карта на България

ARIADNEplus

ARIADNEplus (продължение на ARIADNE) е археологически изследователски проект финансиран от Европейската комисия. Целта му е интеграция на европейските археологически фондове, създадаване на онлайн каталог от данни с възможност за търсене сред непубликувани доклади, изображения, карти, бази данни и други видове археологическа информация.

ПРОЕКТ № КП-06-Н50/3 ОТ 30.11.2020 Г., РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
PROJECT NO КП-06-Н50/3 - 30.11.2020, FUNDED BY THE BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND (BNSF)

© Всички права запазени / All rights reserved