Партньори

Corpus Nummorum

An open access numismatic web portal for regional datasets of Greek and Roman provincial coinage with a research tool.

АКБ ↗

Археологическа карта на България.


ПРОЕКТ № КП-06-Н50/3 ОТ 30.11.2020 Г., РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

©  Всички права запазени.