Софийски университет

„Св. Климент Охридски“

Corpus Nummorum

Corpus Nummorum Online е уебпортал за антични монети от историческите региони – Долна Мизия, Тракия, Мизия (Мала Азия) и Троада.

АКБ

Археологическа карта на България

ПРОЕКТ № КП-06-Н50/3 ОТ 30.11.2020 Г., РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

© Всички права запазени