Древна Тракия в цифри

Методологичен семинар

„Методологическият семинар“ е част от дейностите, предвидени в „Работен пакет 1. Методологически дебат“. Неговата цел е да подготви почвата за дискусията на методологическия апарат в изследователските области на старата история, археология, нумизматика, епиграфика, с оглед на прилагането на методите на точните науки и дигиталните техноогии. Проследяването на историята на дисциплините също е съществена част от тематиката на семинара. Лектори в срещите са членове на екипа и учени с лична покана. Модератори на дискусиите са проф. дин. Диляна Ботева и доц. д-р Юлия Цветкова.

Дискусионни теми

 • 3 май 2022, “Methodological debate: Methodology of Numismatics” (Programme)
  • Acad. Prof. François de Callataÿ, d.h.c. (The Royal Library of Belgium / Université Libre de Bruxelles / École Pratique des Hautes Études (Paris),
   Quantification of ancient coin issues: how to Proceed and for which historical benefits
  • Dr. Ulrike Peter, Griechisches Münzwerk / Corpus Nummorum, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
   Coin images – Iconographic thesaurus – Semantic web
  • PD Dr.habil. Vladimir F. Stolba, Staatliche Museen zu Berlin, Münzkabinett / Corpus Nummorum, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften / ACCSN,
   Coin forgeries
 • 27 май 2022, гл. ас. д-р Николай Шаранков (СУ “Св. Климент Офридски”),
  Епиграфиката преди и сега
 • 25 ноември 2022, Д-р Франциска ван Бюрен (KU Leuven, ERC project “Not Another History of Platonism”)
  Aristotle: A Reporter and Interpreter of the Orphic Tradition?
 • 27 януари 2023, Доц. д-р Адела Соботкова (Aarhus University, History and Classical Studies)
  From Regional Settlement Patterns in Thrace to the Social Dynamics of the Ancient Mediterranean: Collecting FAIR data, building digital tools and quantitative explorations of ancient history