The 9th Joint Meeting of ECFN and nomisma.org, Виминациум, Сърбия, 21-25 септември 2021 г.

Радваме се да оповестим, че на 24 септември, проект „Древна Тракия в цифри“ ще бъде представен с постер като част от програмата на „The 9th Joint Meeting of ECFN and nomisma.org, Виминациум, Сърбия,...

Continue reading

ПРОЕКТ № КП-06-Н50/3 ОТ 30.11.2020 Г., РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
PROJECT NO КП-06-Н50/3 - 30.11.2020, FUNDED BY THE BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND (BNSF)

© Всички права запазени / All rights reserved