Древна Тракия в цифри

Научни сътрудничества

Corpus Nummorum

CN-online е уебпортал за антични монети от историческите региони – Долна Мизия, Тракия, Мизия (Мала Азия) и Троада.

АКБ

Археологическа карта на България към НАИМ-БАН

ARIADNEplus

ARIADNEplus (продължение на ARIADNE) е археологически изследователски проект финансиран от Европейската комисия. Целта му е интеграция на европейските археологически фондове, създадаване на онлайн каталог от данни с възможност за търсене сред непубликувани доклади, изображения, карти, бази данни и други видове археологическа информация.

АМ „Проф. Мечислав Домарадски“

Археологически музей „Проф. Мечислав Домарадски“ в гр. Септември