Древна Тракия в цифри

ЕКИПЪТ

Юлия Цветкова
Доц. д-р, Ръководител на научния екип

Юлия Цветкова е доцент по стара история и тракология в СУ Св. Климент Охридски. Нейните научни занимания са фокусирани върху тракийската история, политика и култура (ІІ-І хил. пр. Хр.), взаимодействията ѝ с другите класически общности на гърци и римляни, тракийски култови места, историческа география на древна Тракия, ГИС приложения в историята и археологията, гръцка и тракийска нумизматика.

SU
Диляна Ботева
Проф. дин

Диляна Ботева е професор по стара история и тракология в СУ “Св. Климент Охридски”, чиито изследвания обхващат широк спектър от проблеми на историята и културата на древна Тракия. Прилага семиотичен подход при анализа на разнородни извори, а при работата с иконографски паметници акцентира на създаването на база данни и на количествените методи.

Иля Прокопов
Проф. дин

Иля Прокопов е професор в областта на античната нумизматика, монетната циркулация в българските земи, историята на парите, размяната и търговските връзки в древността, фалшификатите на антични монети и анализа на монетните метали и печати. Публикува редица монетни находки от българските земи, както и нумизматични колекции на български музеи. Преподава нумизматика, експертиза и оценка на културни ценности в ЮЗУ „Неофит Рилски” и в УниБИТ в София. Директор е на Лаборатория за експертиза и оценка на археологически и нумизматични ценности в ЮЗУ „Неофит Рилски” в Благоевград.

Александър Григоров
Доц. д-р

Александър Григоров е доцент във Факултет по математика и информатика и директор на Университетски център за информационни и комуникационни технологии (УЦИКТ) към Софийския университет. Основните му изследователски интереси са в областта на изкуствения интелект, електронното обучение, извличането на информация, цифровите хранилища и потребителското моделиране. Участвал е в 7 проекта за научноизследователска и развойна дейност на ЕК. Има повече от 50 публикации.

Лили Грозданова
Гл. ас. д-р

Лили Грозданова е главен асистент в катедрата по Стара история и тракология в СУ “Св. Климент Охридски”. Основните ѝ научни интереси са в областта на дигиталната нумизматика и хуманитаристика. Нейните изследвания са в областта на римското провинциално монетосечене и развитието на Римската империя в периода на “войнишките императори”.

Юлий Емилов
Гл. ас. д-р

Юлий Емилов е главен асистент в катедрата по Стара история и тракология в СУ “Св. Климент Охридски”. Фокус на неговите научни интереси са контакти и взаимодействия между различни общности през предримската желязна епоха (II-I в. пр. Хр), в географския ареал от Черно море до Балтика, експанзия на Римската република и теоретична археология. През 2018 и 2019 г. е ръководител на теренните археологически проучвания в римския и късноантичния Almus (Лом).

Иван Вълчев
Доц. д-р

Иван Вълчев е доцент в катедрата по Археология към Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Научните му интереси са в сферата на античната религия и конкретно на религията в римските провинции Долна Мизия и Тракия в периода I-IV в. Дългогодишен член, а в последните години и съ-ръководител на археологическия екип, проучващ античния град Кабиле край днешен Ямбол.

Весела Атанасова
Гл. ас. д-р

Весела Атанасова e главен асистент в Института за балканистика с център по тракология – БАН. Тя защитава докторската си дисертация през 2016 г. в университета Сорбона – Париж IV на тема „Жреците-Hmw-nTr в култа на египетските божества“. Научните й интереси са фокусирани върху връзките между Египет и древна Тракия: египетско влияние в Тракия, тракийска ономастика в Египет. Допълнителни квалификации за работа с епиграфски материал получава във Френско-египетския център за изследване на храмовете в Карнак.

Валентина Григорова-Генчева
Доц. д-р

Валентина Григорова-Генчева е експерт в областта на римското провинциално монетосечене, монетната циркулация в българските земи, историята на парите, размяната и търговските връзки в древността, иконографията и култовете в римско време. Преподава история на финансите и инвестициите в благородни метали във ВУЗФ и „Културното наследство: Пазар и инвестиции” в СУ. Създател и директор на дирекция „Злато и нумизматика” в ПИБ.

Александър Иванов
Докторант

Александър Иванов е докторант по археология в СУ “Св. Климент Охридски”. Фокусът на неговите научни интереси е археологията на Късната античност (IV-VI в. сл. Хр.), християнизацията на града в диоцез Тракия и края на функциониране на представителната обществена градска архитектура.

Николай Димитров
Д-р

Николай Димитров е докторант по археология в СУ “Св. Климент Охридски”. Научните му интереси обхващат Римската епоха и нумизматиката на Късната античност. Темата на дисертационния му труд е посветена на религиозния живот в античните градове Сердика и Пауталия през I-IV в.

Николай Шаранков
Гл. ас. д-р

Николай Шаранков е специалист по гръцка и латинска епиграфика и асистент в Катедрата по класическа филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В изследванията си се занимава с античните надписи от територията на България, социалната и културната история и религията на антична Тракия, просопографията на балканските римски провинции, движението на хора и култове в елинистическия и римския свят.

Марина Дойчинова
Докторант

Марина Дойчинова е главен уредник и нумизмат в отдел „Археология и нумизматика” към РИМ София. Научните ѝ занимания са фокусирани върху античната тракийска, гръцка и най-вече римска нумизматика. Докторант в ЮЗУ, катедра „История”, с тема посветена на разпространението на монети и монетни съкровища в Югозападна Тракия (I – III в.) Другите ѝ интереси са свързани с анализите на металния състав на античните монети, съвременните фалшификати, уеб технологиите, приложени в нумизматиката, музеите и базата данни.

Нина Хаджиева
Д-р

Нина Хаджиева е докторант в програма „Археология вкл. Епиграфика и Нумизматика“ в ЮЗУ и нумизмат в РИМ-Благоевград. Нейните научни интереси са фокусирани върху монетната циркулация в Югозападна Тракия VІ-ІV в. пр.Хр., регистриране, анализ и обработка на единични и колективни монетни находки от долината на Средна Места и Западни Родопи с фиксирани GPS координати, извършване на елементен анализ за състава на монети (автентични и фалшиви), заготовки и стопилки и интегриране на информацията в база данни.

Атанас Георгиев
IT developer

Атанас Георгиев е главен специалист по планиране и информационни технологии в Лаборатория за информационно обслужване към Факултет по математика и информатика, Софийски университет. Той има солиден опит в цифровите репозитории и услуги, системи за автоматизация на учебния процес, отворени платформи за софтуерна разработка и услуги, семантично базирани системи за знания. Той участвал в повече от 10 проекта за научноизследователска и развойна дейност на ЕК (EC RTD). Има повече от 20 публикации.

Франсоа дьо Калатай
Проф. д-р

Франсоа дьо Калатай e водещ експерт по древногръцка нумизматика в широкия смисъл на изследователската област, със специален фокус върху методологията, посветил значителна част от работата си на тракийското монетосечене. Към момента той участва в няколко дигитални проекта. Един вече е достъпен: Fontes Inediti Numismaticae Antiquae (FINA wiki: https://fina.oeaw.ac.at/wiki/index.php/FINA_Wiki). Поддържан от Австрийската академия на науките, той интегрира 4000 писма и много други неиздадени документи, произведени от времето на т.нар. “Републиката за медалите/République des Médailles/Republic of Medals” до 1800 г. Уебсайтът позволява много запитвания чрез десетки филтри, създаващи автоматична статистика и карти. Два други проекта, стартирали в рамките на ERC Silver (advanced grant: PI Francis Albarède/отговорник за базите данни: Caroline Carrier), са в началната си фаза: база данни за всички проучвания на монетни печати за гръцки и римски монети; и още един за всички гръцки случаи на контрамаркирани монети.

Улрике Петер
O-,

Улрике Петер е нумизмат в Берлинско-Бранденбургската академия на науките. Основните ѝ изследователски интереси включват античните монетосечения и историята на парите в Тракия и в съседните райони, както и антична иконография. Ръководи проекта Corpus Nummorum, посветен на дигиталната трансформация на монети и монетни типове от Мизия, Тракия, Троада и Малоазийска Мизия, в съответствие с принципите на FAIR. Тя е член на Управителния комитет на nomisma.org за създаване на международно признати нумизматични стандартни данни.

Владимир Столба
Доц. д-р

Владимир Столба е експерт в археологията на Черноморския регион, старата история и нумизматика, с основен географски фокус северните и западните черноморски брегове. Със солиден интердисциплинарен опит зад гърба си, в момента той работи върху хронологията, типологията и метрологията на класически, елинистични и римски провинциални монетосечения от района на Пропонтида. Като член на немския екип Corpus Nummorum Online той също така разполага с опит в дигиталната обработка на нумизматичните данни.

Христина Иванова-Анаплиоти
Д-р

Христина Иванова-Анаплиоти е асистент в отдела за класическа археология в университета в Цюрих. Специализира древногръцка нумизматика с фокус върху тракийски монетарници, на което е посветена дисертацията й за Аполония Понтика. Други изследвания за анализ на монетите от археологическите обекти Калаподи и Самос и монетната циркулация там. Допълнителните интереси включват анализ на присъствието на нумизматични материали в античните светилища.