Международна нумизматична конференция

Международна нумизматична конференция

От 19 до 23 юни 2023 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ще бъде домакин на международна конференция „Десетата съвместна среща на ECFN & Nomisma.org & Втори Български нумизматични четения“. В нея ще участват ок. 200 изследователи от над 20 страни (вж. Programme).
Европейската мрежа за монетни находки (ECFN) е мрежа от институции, ангажирани с проучване и документиране на монетни находки на територията на цяла Европа. Мрежата се координира от Römisch-Germanische Kommission (RGK) на Германския археологически институт (DAI). Nomisma.org е съвместен проект, чиято цел е да насърчи използването в нумизматиката на цифрови концепции в съгласие принципите на свързаните отворени данни (Linked Open Data). Съвместните срещи предлагат плодотворно пространство, където специалистите нумизмати представят и обсъждат монетни находки, датиращи от желязната епоха до Средновековието, резултати от дигитални проекти за монетни находки, включително ГИС приложения, статистически изследвания, бази данни, онлайн приложения и др.
От 2012 г. са проведени девет съвместни срещи на ECFN и Nomisma.org: Франкфурт на Майн (Германия), Петронел-Карнунтум (Австрия), Базел (Швейцария), Варшава (Полша), Кан в Нормандия (Франция), Копенхаген (Дания), Валенсия (Испания), Месина (Италия) и Виминациум/Стари Костолац (Сърбия).
Целта на Българските нумизматични четения (BulgNR) е да бъде редовен научен форум, на който български и международни специалисти в областта на нумизматиката, историята, археологията, изкуствознанието, антропологията и др. представят своите наблюдения върху емитирането и циркулацията на монети, икономика, търговия, финанси, традиционни и нови методи в нумизматичните изследвания и др., като принос към картината на миналото на Югоизточна Европа от Античността до Османския период (VI в. пр. Xp. – XIX в.).
Наред с многобройните доклади и постери, конференцията включва също три семинара по проблемите на иновативните технологии, представени от водещи експерти в областта на дигиталната нумизматика и хуманитарни науки, както и на монетните фалшификати. Постерната сесия ще включва иновативния формат „science slam“. Форумът ще се проведе в хибридна форма ‒ участници на място със zoom сесия и стрийминг, до който ще получат достъп само регистрирани слушатели.
Партньори в организирането на конференциятаса Софиийския университет, Национален археологически институт с музей – БАН, Първа инвестиционна банка, РИМ София, РИМ Благоевград, ИМ Петрич. Финансирането е по проектите SUMMIT, “Древна Тракия в цифри“ ФНИ – МОН, АCCSN и проект 80-10-37/2023 НИС на СУ.