Автор: <span>Юлия Цветкова</span>

Благодарим за участието!

Уважаеми колеги и приятели, Бихме искали да ви благодарим за вашето участие, което превърна конференцията „Древна Тракия между традиционността и модерността“ във вълнуващо научно събитие с ценни нови идеи за бъдещи срещи и сътрудничества! Както беше обявено на конференцията, крайният срок за изпращане на материали за публикуване е 30 юни…

Международна конференция „Древна Тракия между традиционност и модерност“, 11-13.04.2024, София

Между 11 и 13 април 2024 г. Исторически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще бъде домакин на международна научна конференция “Изследванията на Древна Тракия между традиционност и модерност: теоретични аспекти и научна методология”, организирана от екипа на проект „Древна Тракия в цифри“ (КП-06-Н50/3 от 30.11.2020). Изследванията на Античността…

Международна нумизматична конференция

От 19 до 23 юни 2023 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ще бъде домакин на международна конференция „Десетата съвместна среща на ECFN & Nomisma.org & Втори Български нумизматични четения“. В нея ще участват ок. 200 изследователи от над 20 страни (вж. Programme).Европейската мрежа за монетни находки (ECFN) е мрежа…

Кръгла маса по проект „Граници и културни модели: езичество vs християнство“

На 30.3.2023 г., от 11.30 ч. в Зала 1 на Ректората колегите от проекта Граници и културни модели: езичество vs християнство в контактната зона на Дунавския лимес (Малка Скития и Втора Мизия през ІV-VІІ в.) (ФНИ КП-06-Н60/10 от 17.11.2021 г.) организират международна кръгла маса на тема „Граница, периферия, военна  зона: пространствени…

Лекция на доц. д-р Адела Соботкова

На 27.01.2023 г., петък от 14.00 ч. доц. д-р Адела Соботкова (Aarhus University, History and Classical Studies ) ще представи лекция на тема „“From Regional Settlement Patterns in Thrace to the Social Dynamics of the Ancient Mediterranean: Collecting FAIR data, building digital tools and quantitative explorations of ancient history”. Лекцията…