Благодарим за участието!

Благодарим за участието!

Уважаеми колеги и приятели,

Бихме искали да ви благодарим за вашето участие, което превърна конференцията „Древна Тракия между традиционността и модерността“ във вълнуващо научно събитие с ценни нови идеи за бъдещи срещи и сътрудничества!

Както беше обявено на конференцията, крайният срок за изпращане на материали за публикуване е 30 юни 2024 г.

Повече информация за насоките за публикуване ще бъде обявена скоро на уебстраницата на конференцията и ще ви бъде изпратена по електронната поща.