The 9th Joint Meeting of ECFN and nomisma.org, Виминациум, Сърбия, 21-25 септември 2021 г.

The 9th Joint Meeting of ECFN and nomisma.org, Виминациум, Сърбия, 21-25 септември 2021 г.

Радваме се да оповестим, че на 24 септември, проект „Древна Тракия в цифри“ ще бъде представен с постер като част от програмата на „The 9th Joint Meeting of ECFN and nomisma.org, Виминациум, Сърбия, 21-25 септември 2021 г.“.