Ден: <span>16.03.2022</span>

Древна Тракия в цифри: Понятиен семинар

В рамките на „Работен пакет 1. Методологически дебат“ екипът на „Древна Тракия в цифри“ организира провеждането на понятиен семинар. Неговата цел е иницииране на дискусия по стандартизацията на употребявани термини и понятия в изучаването на тракийската (и не само) древност. От една страна, някои наложили се вече понятия, се оказват…