Семинар „Методологически дебат: Методология на нумизматиката“

Семинар „Методологически дебат: Методология на нумизматиката“

На 3.5.2022 г. в Зала 2 на Софийски Университет се проведе семинар на тема „Методология на нумизматиката“ като част от дейностите по РП 1. „Методологичен дебат“. Научната програма включваше три лекции на членовете на проектния екип проф. Франсоа дьо Калатай, д-р Улрике Петер и д-р хабил. Владимир Столба. За живия интерес към проблемите на нумизматиката свидетелства интензивната посетеност на събитието от над 40 колеги и млади учени от научните институции в страната, както и студенти в специалностите „История“ и „Археология“ на СУ.

По време на събитието доц. д-р Христо Попов, директор на НАИМ-БАН, връчи на д-р Улрике Петер удостоверение за нейното удостояването със званието почетен член на Националния Археологически институт с музей при Българската Академия на науките, заради изключителните ѝ приноси в областта на нумизматичните изследвания върху древна Тракия.

Откриване на семинара (фото: Денислав Въчински)
Лекция на проф. Франсоа дьо Калатай (фото: Денислав Въчински)
Лекция на д-р Улрике Петер (фото: Денислав Въчински)
Лекция на д-р хабил. Владимир Столба (фото: Денислав Въчински)
Връчване на удостоверието на д-р Улрике Петер за почетен член на НАИМ-БАН (фото: Денислав Въчински)