Месец: <span>януари 2023</span>

Лекция на доц. д-р Адела Соботкова

На 27.01.2023 г., петък от 14.00 ч. доц. д-р Адела Соботкова (Aarhus University, History and Classical Studies ) ще представи лекция на тема „“From Regional Settlement Patterns in Thrace to the Social Dynamics of the Ancient Mediterranean: Collecting FAIR data, building digital tools and quantitative explorations of ancient history”. Лекцията…