Древна Тракия в цифри: Понятиен семинар

Древна Тракия в цифри: Понятиен семинар

В рамките на „Работен пакет 1. Методологически дебат“ екипът на „Древна Тракия в цифри“ организира провеждането на понятиен семинар. Неговата цел е иницииране на дискусия по стандартизацията на употребявани термини и понятия в изучаването на тракийската (и не само) древност. От една страна, някои наложили се вече понятия, се оказват не винаги уместни. От друга – възприемането на множество нови термини от чуждестранната литература, особено с широкото навлизане на дигиталните технологии, налага стартирането на такава дискусия. Лектори в проведените срещи са членовете на екипа, както и млади учени с персонална покана. Модератор на дискусиите е проф. дин Диляна Ботева.

Представени теми:

дататемапрезентиращ
19.05.2021 г.1. Автентификация на антични монети: проблеми на терминологията при описанието импроф. дин Иля Прокопов
18.11.2021 г.2. В търсене на алтернативни понятия: „Предримска Тракия“(?); „Оброчни плочки/релефи/паметници“(?)проф. дин Диляна Ботева
08.02.2022 г.3. „Теория“ и „методология“ в историческите дисциплини: начини на употребадоц. д-р Юлия Цветкова
24.03.2022 г.4. Царска власт, владетел и идеологияд-р Зозан Тархан
д-р Методий Рождественски
07.04.2022 г.5. Класически и алтернативни методи за анализ и визуално представяне в нумизматикатад-р Христина Иванова-Анаплиоти

Дата: 24.03.2022 г., четвъртък

Тема 4: Царска власт, владетел и идеология

Лектори:
д-р Зозан Тархан, изследовател (R2), Исторически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“: (Царската) власт в Новоасирийската империя и съседните земи. Реалност и идеологически мотиви
д-р Методий Рождественски, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, Българска академия на науките: Микенският ванакс в антропологична перспектива

Дата: 7.04.2022 г., четвъртък

Тема 5: Класически и алтернативни методи за анализ и визуално представяне в нумизматиката

Лектор: д-р Христина Иванова-Анаплиоти, Институт по Археология, Отдел за Класическа археология в университета в Цюрих

Предстоящи събития: